Regulamin promocji "8 urodziny Edukatorka"

1. Organizatorem promocji pod nazwą "8 urodziny Edukatorka" jest Polislav Joanna Przygocka-Hamrol z siedzibą w Krośnie, przy ul. Piaskowej 18/1, kod pocztowy 62-050, NIP: 788-180-69-64, REGON: 301262282, („Organizator”).

2. W dniach 06.-28.02 w sklepie internetowym www.edukatorek.pl, a także stacjonarnym, mieszczącym się w Poznaniu, przy ul. Sczanieckiej 9a/1., obowiązuje rabat 8% na cały asortyment.  Zniżka nie łączy się z innymi rabatami.

3. Aby skorzystać z promocji w sklepie internetowym, należy wpisać w koszyku kod rabatowy "8urodziny".

4. W sklepie stacjonarnym w przypadku każdego zakupu uwzględniona zostanie zniżka 8%.

6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.

7. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego regulaminu.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają, ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi oraz z możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2019 r.

W okresie trwania promocji zorganizowane zostaną także konkursy - zapraszamy do śledzenia naszych profili FB i IG, oraz do sprawdzania informacji w sklepie stacjonarnym

Zapraszamy serdecznie!


Kategorie

Producenci